Mətbəələr (Ofset çapları) üçün lazım olan bütün növ kağızlar:

  • Müxtəlif qramlı Rulon kağızlar;
  • İstənilən ölçüdə kəsilmiş müxtəlif qramlı kağızlar;
  • Təbaşirli kağızlar
  • Özüköçürən qaimə kağızları
  • Müxtəlif qalınlıqda kartonlar
  • Yapışqanlı (stiker 70x100) kağızlar.