Əlaçı bir şagirdin yetişməsi üçün oxumaq istəyi və həvəsi olmaqla bərabər, şagirdin yazı xəttini gözəlləşdirəcək  keyfiyyətli bir dəftər, onun yazmaq sürətinə və incəliyinə yaxşı təsir edəcək  bir qələm, ailə büdcələrinə uyğun  uzun ömürlü bir çanta və digər məktəbli malları lazımdırsa, biz bunların öhdəsindən maksimum dərəcədə gəlməyə çalışırıq. Əminik ki, bizim şagird və tələbələrimiz Azərbaycanımızın çiçəklənməsi naminə dahada çox təhsilə bağlanacaqlar.