Əşyaların döyünən ürəyi olan enerji qidalandırıcıları, kompüter
aksesuarları, yaddaş qurğuları və  foto kağızlar.